// 30 oktober 2014: de Locals op bedrijfsbezoek bij MBS in Geel

In het teken van “eerst zien …” gingen de Locals de huidige scheidingstechnieken voor huishoudelijk en daarmee gelijkgesteld afval bekijken in de mechanische-biologische scheidingsinstallatie van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK).

Hier verwerkt men sinds 2006 het restafval van de Kempense en Mechelse regio, wat neerkomt op zo’n 100.000 à 150.000 ton per jaar (afval van 40 gemeenten of 700.000 personen). De werking omvat het biologisch drogen en mechanisch scheiden van het afval in herbruikbare grondstoffen en brandstoffen zonder bijkomende milieuhinder. Er is ook een sterk uitgebreid veiligheidscoördinatiebeleid actief met een eigen brandweereenheid.

We moeten eerlijk toegeven dat het hele proces zo goed afgeschermd en gecontroleerd verloopt, dat er van buitenaf geen enkel vermoeden mogelijk is dat we hier met afvalverwerking te maken hebben. Zelfs in de fabriek – waar je geluid-, vuil-, stof- en geurhinder zou verwachten – kregen wij dezelfde propere indruk. Ook de bijkomende doorgedreven lucht- en waterzuiveringsinstallatie (met cycloonstofzuiger, warmtewisselaars en membraanbioreactor ) dragen hun steentje bij voor het milieu. Nemen we hierbij nog de aandacht voor het gebruik van het water- en spoorwegnet (Albertkanaal) om het vrachtvervoer in de woonkernen te beperken, dan kunnen we dit bedrijf alleen maar prijzen om zijn CleanTech- aanpak. Dit geldt ook – volgens onze gids – voor het beleid van het bedrijf, waar de gemotiveerde werknemers elk hun verantwoordelijkheid opnemen om steeds op zoek te gaan naar verbetering en bijsturing van hun technologieën. (bijvoorbeeld het beperken van de warmte in de droogruimte tot 55°C om de CO2 productie zo laag mogelijk te houden tijdens het droogproces)

Het hele proces staat mooi beschreven op hun website

Wie meer details en illustrerende foto’s zoekt over die ‘propere’ techniek, vindt deze op een infofiche op de website van IVAREM