// Blog

De oorlog in Oekraïne is ook voor ons een belangrijke ‘wake-up call’. Om een zo comfortabel mogelijk leven te leiden, kozen we voor de gemakkelijke manier om zonder argwaan wereldwijd economisch samen te werken. Deze – in het ideale geval perfecte menselijke – keuze maakte ons economisch afhankelijk van politiek onstabiele landen. Nu realiseren we dat we onze afhankelijkheid van noodzakelijke grondstoffen, en vooral deze voor energie, onmiddellijk en onverwijld terug in ‘lokale’ handen moeten nemen om aan eventuele crisissen te weerstaan.

Iedereen die vertrouwd is met de Cleantech wereld, weet dat een duurzame inbedding van producten, diensten en processen, gebaseerd op Cleantech hier bij ons toegepast, de ‘hoogste bescherming’ biedt aan bedrijven om degelijk in te staan voor een kwaliteitsvol samenleven. Wat hebben we allemaal laten liggen…

Lees meer

2020 was een bewogen jaar op vlak van energiebeleid. De federale en gewestelijke regeringen bevonden zich in een spreidstand tussen de beloftes van eerdere legislaturen aan de consument, de nood aan duurzame investeringen voor de klimaatsverandering en de enorme prijsstijgingen in de energiemarkt. 

De uitrol van de digitale meter heeft heel wat reacties teweeg gebracht. Eigenaars van zonnepanelen waren misnoegd en proberen hun installatie zo lang mogelijk uit te stellen. Maar zijn de bezorgdheden wel terecht? En heeft de digitale meter ook voordelen voor gezinnen en consumenten? Dit artikel geeft een klare kijk op de zaak over digitale meters.

Lees meer