// Blog

Het Cleantechrapport is een jaarlijkse uitgave van Cleantech Flanders en geeft de huidige stand van zaken (trends en evoluties) van de Vlaamse cleantech.

Doel van het rapport:

  • verstrekken van accurate gegevens, informatie en analyseresultaten die de sterke punten belichten van het Vlaamse cleantech-ecosysteem.
  • bewustwording omtrent het feit dat cleantech (zijnde de technologische verschijningsvorm van duurzaamheid) in alle industriële sectoren een stuwende kracht kan zijn voor toekomstige groei, vergroten van het marktaandeel, marketing en expansie naar nieuwe (internationale) markten.
Lees meer