// 10 jaar CTP! Bedankt!

Beste CleanTechAmbassadeur
Beste Cleantech docenten
Beste CleanTechPunt volger

Onze bijzondere dank aan CleanTechAmbassadeurs, docenten, bedrijfsleiders en beleidsverantwoordelijken

Op één juni 2010, de dag dat wij als CleanTechPunt officieel van start gingen, konden de negen stichtende leden zich onmogelijk voorstellen dat er op onze 10de verjaardag als vzw een wereldwijde pandemie zou heersen die een uitgebreide viering ervan in de weg zou staan.

Het was onze bedoeling om al onze cursisten die de CleanTechAmbassadeur- of CleanTechConsultant opleiding hebben gevolgd, samen met onze docenten en zovele anderen die ons project ondersteunden, uit te nodigen voor een gezellig samenzijn. Maar uitstel is géén afstel.

Eerste lichting CleanTechAmbassadeurs

Vandaag, meer dan ooit tevoren staat duurzaamheid, kwetsbaarheid en kwaliteit van leven, hoog op de agenda. En zoals steeds gaan wij ons hierover pas vragen stellen op het moment dat we een aantal zekerheden dreigen te verliezen.

Misschien zal de heersende Coronacrisis ons inspireren om van symptoombestrijding effectiever te evolueren naar meer intrinsieke systeeminnovaties.

CleanTechPunt streeft er steeds naar om mensen eerlijk en oprecht te betrekken in de technologische evolutie waar wij als samenleving meer dan ooit nood aan hebben. Maar dan moeten we in staat zijn om complexe toestanden eenvoudig begrijpbaar en vooral praktisch zichtbaar te maken.

En ja, na 10 jaar werking zijn we oprecht dank verschuldigd, in het bijzonder aan al onze werkende leden van CleanTechPunt en zij die dit project van CleanTechAmbassadeurs mee hebben ontwikkeld en verfijnd en dit ook blijven doen.

Een zeer oprechte en bijzondere dank aan al onze docenten die bereid zijn ons CleanTechPunt project inhoudelijk te blijven ondersteunen. Zo goed als alle docenten van het eerste uur doen dit na 10 jaar nog steeds. Wij waarderen echt hun engagement en zijn er best fier op dat ze hun kennis, visies en hun voortschrijdende inzichten met ons willen blijven delen

Verder valt de rol van het bedrijfsleven in onze missie niet te onderschatten. Juist op momenten dat de polarisatie tussen industrie en milieu dikwijls op de spits werd gedreven kon ik persoonlijk vaststellen hoe vele bedrijven, op zo diverse fronten, met “propere technologie” bezig zijn en dit ook onverstoord verder blijven doen.

Maar ook de inzet van beleidsmensen, die de moed hebben om reëel beleid te voeren, tot ver over de horizon van de eerstvolgende verkiezing heen, dwingt respect af. Het is niet meer dan normaal dat CleanTechPunt hun steunt in hun streven, over alle politieke grenzen heen!

Tenslotte, een welgemeende dankjewel aan onze CleanTechAmbassadeurs die pionierswerk hebben verricht bij diverse Cleantech rondleidingen op zovele locaties in Limburg en ver daarbuiten. Zij zijn nu ervaringsdeskundigen geworden in praktische informatieoverdracht.

Het zijn zij die in de wereld van “friskijkers” zijn gestapt met de overtuiging dat de nakende transitie zal leiden tot een duurzame samenleving en dat CleanTech géén einddoel is maar een belangrijke stap tot integrale vernieuwing, tot systeeminnovatie.

CTP lezing
Maurice Ballard

 

We blijven actief dankzij nieuwe samenwerkingen en de nieuwe kansen die voor ons liggen.

Ik twijfel er niet aan, dat we er met z’n allen, voor de nabije toekomst een ferme lap op blijven geven!

 

Maurice Ballard

Voorzitter CleanTechPunt vzw

Juni 2020