// Bioterra: van grondreiniging naar de productie van ecologische granulaten voor de bouwsector.

bioterra

In België alleen behandelt Bioterra op jaarbasis ongeveer 1 miljoen ton verontreinigde grond. Vermin: “Eerst kwalificeren we die en beoordelen we wat we ermee kunnen doen. Gemiddeld recupereren we 90% van het inkomend volume.

We hebben 25 jaar lang kennis opgedaan in het behandelen van verontreinigde gronden. Die kennis hebben we vertaald in een nieuw model dat vooral gericht is op het verwerken van een brede waaier van minerale afvalstromen zoals veegzand, rioolslib, sorteerzeefzand uit bouw- en sloopafval… Die zetten we om naar hoogwaardige gerecycleerde granulaten (zand- en grindvervangers) die op hun beurt ingezet kunnen worden als duurzame bouwmaterialen.”

Meer hoogwaardigere toepassingen voor gerecycleerde granulaten

“Nat gewassen granulaten worden vandaag te vaak gebruikt in zeer laagwaardige toepassingen. We willen goed gaan definiëren waar we onze gerecycleerde granulaten kunnen toepassen en zo het toepassingsgebied uitbreiden. Voor betontoepassingen in de wegenis, bijvoorbeeld borduren van straten, zijn onze granulaten perfect. We werken op maat van de klant. We kijken welk product hij nodig heeft en delen onze expertise om zo de perfecte mix van granulaten te maken. Voor de productie van gestabiliseerd zand heb je bijvoorbeeld een andere blend nodig dan voor de productie van klinkers.

"Het nieuwe gebouw dat op onze site in Genk wordt gebouwd, is een uitstalraam voor onze eigen toepassingen. Zowel het prefab als stortklaar beton dat er in gebruikt wordt, zal een hoge graad van circulariteit bezitten. De granulaten in de cementloze chape zijn 100% gerecycleerd.”

Inspelen op grote vraag naar circulaire bouwmaterialen.

Er is een grote vraag naar een transitie naar circulaire materialen. Vermin: “Dat klopt helemaal, maar toch merken we dat er in bestekken & lastenboeken bijvoorbeeld nog vaak geen rekening mee gehouden wordt. Anders gaan denken - bijvoorbeeld het beproefde recept van cement aanpassen en ‘virgin’ materiaal vervangen door gerecycleerd materiaal - vergt tijd en inspanning. Als pionier engageren we ons om onze granulaten gecertificeerd te krijgen. Om de kwaliteit van het eindproduct te garanderen, doen we beroep op onafhankelijke onderzoekscentra zoals bijvoorbeeld het vroegere WTCB (het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), nu BuildWise.”

Productieafval als grondstof voor de productie van energie

“Na het scheiden, wassen en classificeren van de vervuilde grond en de minerale afvalstromen in onze zelf ontwikkelde hightech scheidingsinstallatie komen we tot 60% secundaire grondstof die bijvoorbeeld zand kan vervangen in betontoepassingen en 15% steenachtige gerecycleerde secundaire grondstoffen die bijvoorbeeld steenslag en grind kunnen vervangen.

Bioterra in België

Bioterra maakt onderdeel uit van Group De Cloedt en is voornamelijk actief in België, maar verwerkt ook afvalstromen uit voornamelijk de buurlanden. Vermin: “De hoofdzetel en -site in Genk en is nog in volle ontwikkeling en wordt momenteel uitgebreid met 4,4 ha. We verwerken er momenteel 600.000 ton in een zelf ontworpen reinigingsinstallatie. Maar we zijn ook actief in Meerhout waar onze activiteiten vooral gericht zijn op het verwerken van baggerspecie van o.a. het Albertkanaal. In Wallonië zijn we actief in Roux (Charleroi) en Floreffe bij Namen en ook in Luik. In die sites worden kleinere volumes behandeld en indien nodig per schip naar Genk vervoerd. Momenteel stellen we een 45-tal personen te werk bij Bioterra, waarvan het merendeel actief is in Genk. De nabijheid van waterwegen is heel belangrijk omwille van de vele duurzame transporten over het water via de binnenvaart.”