// CleanTech Webinars

CleanTechPunt organiseert 4 keer per jaar CleanTechWebinars. Het eerste thema dat aan bod komt zijn Smartgrids. Tom Nijsen, specialist ter zake, brengt een inspirerend verhaal over hoe energiegemeenschappen kunnen gevormd worden en wat dit kan betekenen op vlak van energieverbruik en bij uitbreiding ook onze energieopwekking en -opslag.

Webinar 1

Smart Grids, vroeger en nu, maar vooral waarom net nú?

29 maart 2022 - Dit webinar is afgelopen!

Tom Nijsen evolueerde van ingenieur naar energy expert dankzij professionele ervaringen bij onder andere Luminus en Infrax en de T2 campus (Innovathor Smart Energy). Tegenwoordig is hij energieke inspirator bij het project KermtStroomt in combinatie met zijn job bij Flux50. Tijdens dit webinar geeft Tom toelichting over de bestaansredenen van energie gemeenschappen van vroeger tot nu, kom je iets te weten over energieprojecten dichtbij én met internationale allures. Natuurlijk mag je ook zeker iets verwachten over de nieuwe digitale meter!

Bekijk de presentatie

Tom Nijsen webinar smartgrid

Webinar 2

Over water

21 juni 2022, 19u

We staan voor grote uitdagingen op het vlak van waterbeheer. Zowel de droge zomers van 2018, 2019 en 2020 als de extreem natte zomers van 2016 en 2021 tonen aan dat we niet voorbereid zijn op klimaatverandering. Ons landgebruik is er gedurende tientallen jaren op gericht geweest om gronden te verharden, te verdichten en te ontwateren. We zijn 75% van alle moerasgebieden verloren in de laatste 50 jaar. We verbruiken véél water in het dichtbevolkte Vlaanderen. De droogte van de laatste jaren heeft aangetoond dat er grenzen zijn aan de waterbeschikbaarheid en dat onze natuur, maar ook onze economie kwetsbaar is voor droogte. Hoewel er op jaarbasis nog altijd genoeg water uit de hemel valt, wordt de spreiding van die neerslag steeds extremer. We breken jaar na jaar records van natste én droogte maanden en dit ten opzichte van metingen die al sinds 1833 plaatsvinden. Er is een veelheid van acties nodig om zowel droogte als wateroverlast aan te pakken. Hergebruik, ontharden, slimmer watergebruik, maar vooral een ander waterbeheer dat gericht is op vasthouden van water op strategische plaatsen in het landschap.

SCHRIJF JE IN

jan-Staes-cleantech-webinar-water

Komende webinars

We organiseren in 2022 nog een aantal webinars. In afwachting delen we u al graag de thema's mee:

  • Duurzaam wonen en bouwen
  • Waterstof

Wil je dat we jou op de hoogte houden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.