// Heel de wereld kijkt naar Houthalen-Helchteren (Vlaanderen)

WP_20160209_11_00_22_Pro-1080x675.jpg

Van 8 tot 10 februari ’16 werd het derde ELFM-symposium gehouden in Lissabon. Leden van de Locals hebben dit mee gevolgd, samen met sprekers en geïnteresseerden uit 14 Europese landen. Het programma vind je op de website van Eurelco.

Landfill-mining (afvalstort-ontginning) wordt in vele landen reeds toegepast. Alhoewel we verschillende niveaus kunnen onderscheiden. Opvallend is dat het toepassen van Enhanced Land Fill Mining (ELFM) (vooruitstrevende afvalstort ontginning) bijna nergens voorkomt, vandaar dat alle ogen op België – meer bepaald Vlaanderen – gericht zijn. Hierin zijn wij de frontrunners, met dank aan de ondersteuning door OVAM als overheidsinstelling en de vele onderzoeksinstellingen in Vlaanderen.

Van de ongeveer 100 aanwezigen kwamen 30 mensen uit België, waaronder verschillende postgraduaatstudenten. Dank zij het CtC-project waar bij ons veel onderzoek naar verricht wordt, verspreidt Vlaanderen deze kennis over heel Europa. Ons ambitieniveau ligt duidelijk hoger met het gebruik van 90 tot 92% van het afval als grondstof tegenover de 40 tot 60% bij de andere landen. Dit is logisch te verklaren wegens ons dichtbevolkte gebied. Het terugwinnen van gronden, samen met de afwezigheid van eigen grondstoffen en energiebronnen doet ons zoeken naar nieuwe oplossingen.

In andere landen met minder dicht bevolkte regio’s is ‘landfill mining’ eerder uit noodzaak gericht op veiligheid en gezondheid. (Griekenland, Portugal, Italië, …) Hier gaat de aandacht dus naar milieu- en natuurherstel. Men heeft er bij het toepassen van deze procedures enkel oog voor de ‘snelle winsten’ door middel van het scheiden van gemakkelijk recupereerbare grondstoffen, waarna men de rest terug stort.

In Vlaanderen staat men veel verder. Het slagen van de eerste installatie in Houthalen-Helchteren waarbij afval als grondstof kan verwerkt worden zal een primeur betekenen binnen Europa.

De Locals nemen in dit geheel hun taak op als ‘waarnemers’ in Houthalen-Helchteren. Zij kijken naar de correcte uitvoering van de plannen met maatschappelijke relevantie. Hun aanwezigheid is noodzakelijk aangezien zij de bevolking vertegenwoordigen met bezorgdheden op vlak van veiligheid en gezondheid, terwijl bedrijven vooral gericht zijn op technische oplossingen en de economische haalbaarheid ervan. Anderzijds kunnen zij de opgedane kennis terug naar de lokale bevolking toe vertalen om het draagvlak voor deze nieuwe (propere) technieken te vergroten. Contacten met congressprekers uit Maleisië tonen immers dat het niet erkennen van ‘de gewone mensen’ als partner bij het ontwikkelen van een ingrijpend proces, een hele samenleving in opstand brengt. Lees hierover meer op de volgende links (Engels): http://etn.redmud.org/en http://cleanmalaysia.com/2016/01/26/bauxite-in-malaysia-will-the-ban-bring-relief/

Op het congres hebben we kunnen vaststellen dat onze Vlaamse wetenschappelijke wereld werkt aan technologieën die het mogelijk maken om gevaarlijke afvalstoffen zoals Red mud, asbest, enz. op Cleantech-wijze te verwerken. Deze zullen dan in de toekomst probleemoplossend kunnen ingezet worden. Zo kan Cleantech de meerwaarde betekenen voor economie, mens en milieu.

Dat straks de hele wereld naar Houthalen-Helchteren komt kijken is niet omdat nieuwe verwerkingsprocessen complex of gevaarlijk zijn. Wel omwille van dit hoge ambitie niveau: in Houthalen-Helchteren wordt een definitief sluitstuk geschreven van een oud afvalbeleid, namelijk het einde van het begrip ‘afval’!

Maurice Ballard, Louisa De Coster