// Verslag vijfde ELFM Symposium (februari 2020)

Een afvaardiging van de Locals was aanwezig op het 5de ELFM Symposium te Leuven.

Een overzicht van 10 jaar Enhanced Landfill Mining

‘The European Green Deal’, een nieuw Europees circulair economisch actieplan neemt niet weg dat we nog steeds een bestemming nodig hebben voor de meer dan 500.000 stortplaatsen in Europa die door de klimaatsveranderingen hun veiligheid voor de volksgezondheid niet langer kunnen blijven garanderen.

 

Een gefaseerde aanpak is nodig:

Stortplaatsen kunnen beschouwd worden als een dynamische grondstoffenstockage, integreerbaar in de circulaire economie wanneer de tijd rijp is. In afwachting van de juiste wetgevende kaders rond nieuwe herwonnen grondstoffen kan men een dynamisch stortplaatsenmanagement toepassen (vb: zonnepark). Zo genereert men inkomsten voor het latere mijnen.

Dynamic landfill management

Studies wezen uit dat het rendabel toepassen van ELFM afhankelijk is van vele factoren: aard van het afval, ligging en bedreigingen voor de omgeving (erosie, overstroming), waarde van de landoppervlakte, toepassingen naar materialen- en energieproductie, …

Verschillende Europese projecten zoals NEW-MINE, COCOON, RAWFILL, SMART GROUND hebben dit bestudeerd. Wetenschappers van het NEW-MINE project maakten een uitgebreid draaiboek op voor de valorisatie en managing van stortplaatsen evenals de mogelijke toe te passen technieken voor de afvalbehandeling bij de ontginning. Het project - dat hierbij afgesloten werd - omvat een lijst van alle mogelijke onderzoeksmethoden voor het terrein tot mogelijke afvalscheidings- en behandelingsprocessen volgens het gewenste resultaat op niveau van grondstoffen- en energierecuperatie.

Voor het bepalen of een stortplaats al dan niet voor behandeling in aanmerking komt zijn er tools beschikbaar voor het maximaliseren van de mogelijkheden om economisch rendement te halen uit stortplaatsen: Cedalion, Oreon, OnTol, BOM (Brownfield Opportunity Matrix)

ELFM is eveneens in Wallonië (Jemeppe sur Sambre) actief. Hier focust RAWFILL op het ontwikkelen van nieuwe methodes om de economische risico’s van landfill mining projecten te verminderen.

Besluit

Een universele oplossing voor stortplaatsen is niet realistisch. Bij onze huidige stortplaatsen zullen we steeds zorg moeten dragen voor de veiligheid van ons milieu in de vorm van geofysische monitoring naar insijpeling van percolaat, lekken in de membraan, biodegradatie en biolekkage. Tevens zullen de stortplaatsen die in de gevarenzones (erosie, overstromingen) liggen het eerst dienen aangepakt te worden om (E)LFM toe te passen. Alleen deze onschadelijk maken zal al een grote opdracht zijn waar we niet onderuit kunnen. Maar op termijn, wanneer de Europese wetgeving op punt staat, dienen alle verloren gewaande grondstoffen en energie hun plaats terug in de circulaire economie te krijgen.   

Meer informatie en presentaties (ENG) vind je terug op de website van ELFM: https://elfm.eu/programme/

Conceptueel model van een stortplaats