// Algemene voorwaarden Clean Earth Adventure

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle CleanEarthAdventure-aanbiedingen door CleanTechPunt aan haar klant. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan mogelijk indien CleanTechPunt deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft.

Door het goedkeuren van het samenwerkingsvoorstel van CleanTechPunt, aanvaardt de klant onvoorwaardelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.

Artikel 1 – Doel

Het materiaal wordt uitsluitend gebruikt om de ervaring ‘CleanEarthAdventure’ aan te bieden. Het is niet bestemd voor commercieel gebruik of andere doeleinden.

Artikel 2 – Doelpubliek

Jongeren en volwassenen vanaf het secundair onderwijs.

Artikel 3 – Praktische afspraken

Voor de ervaring wordt een lokaal voorzien met minimum 2 m2 vrije ruimte per deelnemer (max. 25 deelnemers).

Aan CleanTechPunt wordt de mogelijkheid geboden om dit lokaal 1 uur vooraf te betreden ter voorbereiding van de sessie.

Indien nodig bij meerdere sessies, voorziet de klant een afgesloten ruimte met stopcontacten of waar VR-brillen onder toezicht terug opgeladen kunnen worden.

Artikel 4 – Gebruik

Het gebruik van het materiaal gebeurt steeds onder begeleiding van 2 CleanTechBegeleiders. gedurende deze CEA sessie zal minstens één leerkracht permanent aanwezig zijn.

De gebruiker draagt zorg voor het materiaal en volgt de instructies van de CleanTechBegeleider op.

Artikel 5 – Waarborg

Er wordt geen waarborg of extra verzekering vereist, maar bij opzettelijke beschadiging van één of meerdere toestellen zal een herstelvergoeding geëist worden.

Artikel 6 – Beschadiging, verlies of diefstal

Bij het niet naleven van bovenstaande voorwaarden, zijn de kosten voor herstel of vervanging van het materiaal bij beschadiging, verlies of diefstal ten laste van de klant.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

CleanTechPunt is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade of ongevallen ten gevolge van het gebruik van het materiaal.

De klant weet dat een VR-ervaring enkel mag gebruikt worden door personen die volledig gezond zijn met normaal evenwicht en reactievermogen. VR mag niet gebruikt worden bij mensen onder invloed van drugs, alcohol of met medische problemen zoals evenwichtsstoornissen, epilepsieaanvallen, hartproblemen of psychiatrische aandoeningen. Voorzichtigheid is eveneens geboden bij mensen met implantaten van medische apparaten die gestoord kunnen worden door radiogolven. Deze patiënten dienen eerst hun arts te raadplegen.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheid

De aanwezige leerkracht is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden door de leerlingen.

Artikel 9 – Aanvaarding algemene voorwaarden

Bij het indienen van een aanvraag verklaart de klant zich akkoord met voornoemde bepalingen. Gedurende de volledige periode waarborgt hij de stipte naleving ervan.