// Privacyverklaring

CleanTechPunt, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1111, Bedrijvencentrum Greenville en ondernemingsnummer 0826.725.753 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij CleanTechPunt via info [at] cleantechpunt.be

 

Verwerkingsdoeleinden

CleanTechPunt, met maatschappelijke zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1111, Bedrijvencentrum Greenville en ondernemingsnummer 0826.725.753 verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor het verzenden van nieuwsbrieven enerzijds maar ook voor de uitvoering van de overeenkomst zoals het toesturen van de nodige documenten, afspraken maken voor rondleidingen of lezingen.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a (toestemming) en b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met CleanTechPunt verbonden zijn of met enige andere partner van CleanTechPunt;

CleanTechPunt garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen naar een land buiten de EER.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info [at] cleantechpunt.be.

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission [at] privacycommission.be).

 

Cookies

De website van CleanTechPunt maakt gebruik van cookies om u herhaaldelijke invoer van gegevens te besparen. Wij verzamelen deze cookies om uw bezoek aan onze website zo comfortabel mogelijk te maken.

Indien u dat wenst, kunt u het gebruik van cookies op elk moment deactiveren via de instellingen van uw browser. U kunt de hulpfuncties van uw internetbrowser raadplegen om te achterhalen hoe u die instellingen kunt wijzigen.

 

Wijziging

Deze Policy is een document dat op verschillende tijdstippen gewijzigd kan worden. Omdat wij steeds de correcte en actuele informatie willen verlenen, zal het document dus ook regelmatig wijzigen. Wij zullen u hier steeds van op de hoogte stellen. Deze Privacyverklaring is het laatste gewijzigd op 22/01/2020