// Een groene herstart na de pandemie

covid19 green deal

De coronavirus-pandemie is een wake-up call om te stoppen met het overschrijden van de grenzen van de planeet. Ontbossing, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering zorgen er immers allemaal voor dat pandemieën steeds waarschijnlijker worden. Ontbossing zorgt ervoor dat wilde dieren dichter in de buurt komen van menselijke populaties, waardoor de waarschijnlijkheid groter wordt dat zoönotische virussen als SARS-CoV-2 de sprong naar de mens maken. Op dezelfde manier waarschuwt het Intergovernmental Panel on Climate Change dat de opwarming van de aarde het ontstaan van nieuwe virussen vermoedelijk zal bespoedigen.

Een belangrijke beleidsblauwdruk met een diepgaande tijdshorizon is de European Green Deal van de Europese Commissie, die verschillende manieren schetst waarop de gemeenschappen en bedrijven die het grootste risico lopen door de huidige crisis heen kunnen worden geloodst.

Hierover werd een uitgebreid artikel geschreven door:
Sandrine Dixson-Declève - Co-President of the Club of Rome
Hunter Lovins - President of Natural Capitalism Solutions and a member of the Club of Rome
Hans Joachim Schellnhuber - Director Emeritus of the Potsdam Institute for Climate Impact Research and a member of the Club of Rome
Kate Raworth - Senior Associate at the Environmental Change Institute, University of Oxford, and a member of the Club of Rome.

Lees HIER het volledige artikel in het Nederlands

Click HERE to read the full article in English

Emerging from the emergency

De club van Rome formuleerde ook beleidsaanbevelingen aan de G20 leiders.

Met people, planet, prosperity als kern voor het herstelbeleid van Covid19

Lees de aanbevelingen via de website van Club van Rome (ENG): https://clubofrome.org/impact-hubs/climate-emergency/emerging-from-the-emergency-key-policy-recommendations-to-g20-leaders/