// iLumen partner van 'Cleantech-uitdaging energie en klimaat voor 14+'

Energie

Dankzij deze samenwerking tussen CleanTechPunt, VLAIO en industriepartners zoals iLumen worden jongeren vanaf 14 jaar gesensibiliseerd rond 'energie en klimaat'. Zo vormen zij zich een beeld rond de maatschappelijke problematiek hierrond.

De jongeren krijgen een clean tech-uitdaging aangeboden. Een interactief buitenschools traject met een aanbod aan workshops waarin ze vanuit hun eigen bezorgdheden kunnen experimenteren en nadenken over hoe we onze toekomst met behulp van energiezuinige technologie groener en duurzamer kunnen vormgeven. De jongeren krijgen zelf een actieve rol in de ontwikkeling van de activiteiten. Ze kiezen uit het aanbod workshops wat het beste bij hun vragen past, zetten dit in tijdens de onderzoeksfase en brengen uiteindelijk alles tot uitvoer.

CEA

Partnerbedrijven

Bedrijven die rechtstreeks met energie te maken hebben, stellen materiaal ter beschikking, delen hun expertise en motiveren zo jongeren om een STEM-studiekeuze te maken. Encon, iLumen, LRM/Kristal Solar Park en Yontec nemen deze vraag met plezier op.

Proefopstelling digitale meter en iLusmart

Om de samenwerking te concretiseren bouwden iLumen en CleanTechPunt een proefopstelling met de digitale energiemeter, die gekoppeld werd aan het iLusmart Energy Management Systeem van iLumen. De opstelling werd hiernaast voorzien van een omvormer en een zonnepaneel, zodat het mogelijk wordt om in de iLusmart App in real-time de impact van enerzijds verbruikers en anderzijds zonneproductie op de afname- en injectiestromen van de digitale meter te simuleren.

Bijkomend zal iLumen in samenwerking met partneronderneming Futech een aantal zonnepanelen aanleveren, waar de verschillende betrokken jongerenorganisaties gebruik van zullen kunnen maken. 

Officiële opening Duurzaamheidsroute

In aanwezigheid van iLumen opende CleanTechPunt, onder grote persbelangstelling, op vrijdag 10 maart officieel haar nieuwe Duurzaamheidsroute. Enkele groepjes jongeren beleefden een onvergetelijke dag die werd opgebouwd rond verschillende thema's (energie, circulaire economie, virtueel bedrijfsbezoek met 3D-bril en water/klimaat) van de Duurzaamheidsroute.