// GRUP ‘Closing the Circle’ gewijzigd na bezwaar van ‘De Locals’

De Vlaamse regering heeft op 6 maart 2015 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Closing the Circle’ definitief vastgesteld. Veertien dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften uit het gewestplan.

Tijdens het openbaar onderzoek van dit GRUP en het Plan-MER dat plaatsvond van 6 juni 2014 tot en met 14 augustus 2014 dienden ‘De Locals’ na grondige studie van dit lijvig dossier een bezwaarschrift in.

Het bezwaar van ‘De Locals’ om ruimtelijke ingrepen tegen stof- en geluidshinder te verplichten werd weerhouden en de stedebouwkundige voorschriften werden hiervoor aangepast.