// Ontmoeting met Bezorgde Buurtbewoners brengt respect en toenadering

website-locals-e1423138117221.png

Op 4 december 2014 legden de locals en de Bezorgde Buurtbewoners hun vragen en bedenkingen over het Closing the Circle project op Remo naast elkaar. Tot ieders verbazing stemden de hoofdgedachten overeen. Wel hanteerde elke groep een iets andere aanpak.

Dat er een hele hoop open vragen blijven, bleek de rode draad doorheen de vergadering. De beide groepen zoeken hun antwoorden naar eigen vermogen: de Locals vragen verheldering bij specialisten uit de wetenschappelijke wereld terwijl de Bezorgde Buurtbewoners uit gegevens putten die vooral voortkomen uit hun eigen ervaringen en de lokale historiek. Het is dan ook logisch dat vanuit het verleden het omgaan met stortplaatsen in een ongunstig daglicht staat.
Maar diezelfde bezorgdheid wordt ook gedeeld door de Locals. Vandaar hun steeds terugkerende vraag naar enige vorm van zekerheid en onafhankelijkheid in het onderzoek en de constante monitoring van het proces.
Gemeenschappelijke punten van interesse en bijzondere aandacht waren: het vroeger gestorte materiaal, toekomstige aanvoer en mobiliteit, restfractie, einde project, gezondheidsonderzoek, emissies, verhouding risico – winst voor wie, compensaties, fouten, controle organen, noodscenario’s, communicatie.

Zowel de Locals als de Bezorgde Buurtbewoners kijken dus waakzaam naar het CtC project en de ontwikkelingen op Remo. De locals gaan op zoek naar degelijk gefundeerde wetenschappelijke voorstellen uit de onderzoekswereld en aanhoren zo de plannen en analyses van het bedrijf en van andere betrokken instanties en specialisten. Daarbij brengen ze ook zelf bepaalde punten naar voren om meer houvast en zekerheid voor een veilig verloop van het project te beogen. Zo hebben ze 25 opmerkingen geformuleerd op het project MER en werden er bezwaarschriften ingediend op het GRUP.
Doorheen de hele werking tot nu toe vergaarden de Locals heel wat kennis over de bestaande en nieuwe technieken, waardoor ze met inzicht kijken naar nieuwe evoluties. Tijdens het gesprek met de Bezorgde Buurtbewoners hebben ze deze kennis met plezier gedeeld.

Eenmaal aan de babbel, passeert de tijd wel snel tijdens zo’n vergadering. En er zijn nog zoveel bijkomende interessante details en vragen om verder over uit te wisselen, zodat iedereen tot het besluit is gekomen dat dergelijke bijeenkomsten voor herhaling vatbaar zijn.

Als Locals kregen we wel het advies van onze bezoekers om meer naar de buitenwereld te communiceren als kritische waarnemers. Deze raad zullen we graag opvolgen.