// De digitale meter: slim of sluw?

2020 was een bewogen jaar op vlak van energiebeleid. De federale en gewestelijke regeringen bevonden zich in een spreidstand tussen de beloftes van eerdere legislaturen aan de consument, de nood aan duurzame investeringen voor de klimaatsverandering en de enorme prijsstijgingen in de energiemarkt.

De moeilijke beslissingen die voor verandering zorgen, zijn nodig maar stuiten op protest. Eén van de beslissingen is de volledige uitrol van de digitale meter.

Wat is nu eigenlijk het doel van zo een digitale of ‘slimme’ meter? En wat betekent het concreet voor gezinnen en consumenten? Dit artikel geeft een klare kijk op de zaak over digitale meters.

 

 

Wat is het doel van de digitale meter?

Een digitale meter is een toestel dat enerzijds de afname van elektriciteit en/of gas en anderzijds de eventuele injectie van energie op het net, bijvoorbeeld door zonnepanelen, registreert. Zowel de consument als de netwerkbeheerder kunnen de gegevens continu volgen. Voor de verbruiker is dit interessant om een inzicht te krijgen in zijn verbruikerprofiel om hier zijn gedrag op af te stemmen. Voor de netwerkbeheerder is het mogelijk om energie-injectie en -afname tussen verschillende verbruikers efficiënt te beheren.

Bij het overstappen van de terugdraaiende naar de digitale teller hoort ook het nieuwe tarief dat voornamelijk voor eigenaars van zonnepanelen een verandering betekent. Met het nieuwe tarief is het doel om 30% zonne-energie onmiddellijk te gebruiken waardoor er minder prosumententaks moet worden betaald. Het initiële doel is zeker innovatief en past in het kader van efficiëntie en duurzame oplossingen. Toch is deze boodschap niet tot bij de consument geraakt.

Eigenaars van zonnepanelen vrezen dat hun geproduceerde energie verloren gaat en houden daarom vast aan de terugdraaiende teller. De overschakeling van het analoge naar het digitale systeem loopt niet vlot en dit is voornamelijk te wijten aan foutieve of onvolledige communicatie. Daar waar eigenaars van zonnepanelen bijdragen tot een CO2-neutrale samenleving, werden zij niet geïnformeerd over de voordelen van de nieuwe meter.

de digitale teller Vlaanderen

Wat is het ideale scenario?

De slimme meter zou de aanzet moeten zijn om ons verbruiksprofiel aan te passen. Dit betekent dat de afname van elektriciteit van het net optimaal afgestemd zou moeten worden op de injectie. Door de metingen gemakkelijk te volgen, kan je je verbruik optimaal afstemmen op de eigen geproduceerde energie.

Hier zou de netwerkbeheerder de prosument beter moeten bijstaan. Dit kan door intelligente systemen in te zetten die grote energieverbruikerstoestellen al dan niet automatisch in- en uitschakelen volgens de beschikbaarheid van zonne-energie.

Maar zo ver zijn we nog niet.

Dit is jammer, want door de beslissingen van verschillende overheden is de installatie van zonnepanelen voor de consument minder aantrekkelijk geworden. Er werd te veel nadruk gelegd op het financiële voordeel voortkomend uit de terugdraaiende teller. Nochtans was het snel duidelijk dat de financiële steun niet langer kon gedragen worden door de verschillende regeringen en andere instanties.

Het elektriciteitsnet dient nu als energie buffer waar we in de zomer het overschot aan energie dumpen om deze in de winter terug op te eisen, ook al moeten hiervoor kolencentrales energie blijven produceren. Met deze werkwijze is een evenredige vermindering van onze CO2-uitstoot niet haalbaar omdat we het overschot aan energie niet kunnen stockeren. Een eventuele stockage via batterijen is niet rendabel wegens te hoge investeringskost en energieverliezen.

Maar is het niet juist de bedoeling om zoveel mogelijk hernieuwbare energie op te wekken zodat we minder brandstoffen verbruiken en dus ook minder CO2 uitstoten? Moet de beslissing voor een PV-installatie niet vanuit een ecologisch standpunt gemaakt worden? We beogen een win/win situatie inzake het terugverdieneffect op zonnepanelen in combinatie met een goed wooncomfort met maximale CO2-reductie.

verbruik fluvius digitale meter

Wat betekent de invoering van de digitale meter voor de consument en de samenleving?

Er zijn heel wat voordelen verbonden aan de invoering van de slimme meter.

  • Met de komst van het capaciteitstarief, kan je je stroomverbruik via de digitale meter beter beheren. Je kan zelfs artificiële intelligentie inbouwen waardoor jouw elektrische wagen oplaadt tijdens de daluren of dat je elektriciteit verbruikt wanneer de prijzen laag zijn. Een onmiskenbaar voordeel, wat je veel geld kan besparen.
  • Je kan je stroomverbruik en -productie elk moment raadplegen.
  • Je wordt betaald als elektriciteitsleverancier voor de stroom die je op het net zet. Het prosumenten tarief valt weg.
  • De energiefactuur wordt overzichtelijker.
  • Je gebruikt het elektriciteitsnetwerk niet meer als ‘mega’batterij. Het tekort in de winter moet gecompenseerd worden, wat gebeurt door centrales die CO2 uitstoten.
  • Je geeft ‘groene’ energie meer kans omdat je stroom afneemt wanneer je zonnepanelen elektriciteit afleveren.
  • Je geeft innovatieve technieken een kans. De samenleving digitaliseert. Apparaten gaan communiceren met elkaar met het oog op een groenere planeet. Om van dit netwerk deel uit te maken is de digitale meter een noodzaak.
  • De netbeheerder kan het stroomnet beter beheren onder verschillende verbruikers.

 

 

Hoe maak je van je digitale meter een slimme meter?

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van klimaatneutrale energie? Sta je stil bij investeringen die bijdragen aan een duurzamere toekomst? CleanTechPunt heeft een ruim aanbod van opleidingen, workshops en lezingen waarin je meer leert over deze onderwerpen.

De digitale meter zelf testen:

Bij CleanTechPunt vzw gebruiken wij voor één van onze energieworkshops zelf de digitale meter. Bent u geïnteresseerd en wilt u zelf ervaren hoe het is om er een geïnstalleerd te hebben? Aarzel dan niet en schrijf u in voor de duurzaamheidsroute, waar niet alleen energie, maar talloze andere onderwerpen op een interactieve manier wordt besproken!

Dit zijn onze workshops

 

Opleidingen:

Wil je je eigen ecologische voetafdruk verkleinen? Wil je je actief inzetten voor de transitie naar een klimaatneutrale economie? Wil je je kennis omtrent clean technology vergroten om actief in te zetten in je professionele carrière? Wat je reden ook is, volg één van onze opleidingen.

Dit zijn onze opleidingen