// Blog

Het Cleantechrapport is een jaarlijkse uitgave van Cleantech Flanders en geeft de huidige stand van zaken (trends en evoluties) van de Vlaamse cleantech.

Doel van het rapport:

  • verstrekken van accurate gegevens, informatie en analyseresultaten die de sterke punten belichten van het Vlaamse cleantech-ecosysteem.
  • bewustwording omtrent het feit dat cleantech (zijnde de technologische verschijningsvorm van duurzaamheid) in alle industriële sectoren een stuwende kracht kan zijn voor toekomstige groei, vergroten van het marktaandeel, marketing en expansie naar nieuwe (internationale) markten.
Lees meer

Het NAC (Nieuw Administratief Centrum) in Houthalen wordt uitgerust met één van de grootste PV-installaties op een gemeentelijk gebouw in Limburg.

Het elektriciteitsverbruik van het NAC is momenteel iets meer dan 1,2 miljoen kWh. Om dit verbruik te compenseren, worden er ongeveer 1200 panelen van elk 340 Wattpiek op het bestaande extensief groendak gelegd.

De volledige PV-installatie zal zo’n 414 kiloWattpiek opwekken en ongeveer 350 000 kWh groene stroom opwekken (= verbruik van ongeveer 100 huishoudens). Jaarlijkse zal er 67 ton aan CO2 bespaard worden, dit komt overeen met ongeveer 5 hectare bos! 

Lees meer